Chính sách bảo mật

K8 không ngừng nâng cao giá trị sản phẩm dịch vụ đến khách hàng, nhưng song song đó là giá trị tôn trọng quyền riêng tư của người chơi thông Chính sách bảo mật của chúng tôi đã thực hiện sau đây:

Thu thập & sử dụng thông tin khách hàng cung cấp

Chúng tôi cần thu thập một số thông tin cá nhân của bạn như: họ và tên, email, số điện thoại,… nhằm mục đích chính là cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi để bạn có một sự trải nghiệm hoàn hảo nhất.

Dữ liệu sử dụng

Một số thông tin liên quan đến dữ liệu sử dụng của bạn như: loại trình duyệt, địa chỉ IP, phiên bản trình duyệt, thời gian truy cập trên các trang,… cũng được chúng tôi thu thập để phục vụ cho một vài mục đích nhất định.

Cookie

Chúng tôi sẽ sử dụng một số cookies như: cookies phiên, cookies bảo mật, cookies ưu tiên và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi các hoạt động của bạn đối với dịch vụ của chúng tôi và thu thập một số thông tin nhất định.

Mục đích thu thập dữ liệu

Chúng tôi thu thập các dữ liệu liên quan đến bạn nhằm phục vụ các mục đích sau: cung cấp đến bạn những dịch vụ chất lượng, cải thiện chất lượng dịch vụ, phát hiện và có những biện pháp kịp thời ngăn chặn và giải quyết các vấn đề…

Trường hợp tiết lộ dữ liệu

Chúng tôi có thể sẽ tiết lộ dữ liệu liên quan đến bạn với niềm tin rằng hành động đó là cần thiết để: bảo vệ quyền và tài sản của K8, bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng, phục vụ điều tra các hành vi ảnh hưởng đến dịch vụ của chúng tôi…

Bảo mật dữ liệu

Các dữ liệu mà khách hàng cung cấp luôn được chúng tôi cố gắng hết sức để bảo mật bằng các phương thức hiện đại và tinh vi nhất nhưng chúng tôi không thể đảm bảo được tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết với website khác

Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp có thể liên kết với một số trang web khác mà chúng tôi không vận hành. Khi bạn nhấp vào bên thứ 3 bạn sẽ lập tức được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật của mỗi trang web khi bạn truy cập.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không cung cấp các dịch vụ của mình đối với những trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi phát hiện chúng tôi đã thu thập bất cứ thông tin nào liên quan đến những trẻ dưới 18 tuổi chúng tôi sẽ lập tức xóa thông tin đó khỏi máy chủ.

Sự thay đổi chính sách

Trong quá trình hoạt động có thể chúng tôi sẽ có một số sự thay đổi đối với chính sách bảo mật này. Khi có bất cứ thay đổi nào chúng tôi sẽ kịp thời thông báo đến bạn qua các thông tin liên hệ bạn đã cung cấp.